SolverPI-prášok 2600

SolverPI-prášok 2600
Podrobnosti o produkte

Názov výrobku: Reaktoplastových polyimid plastov prášok

(Špeciálne pre diamantové brúsne koliesko)

Číslo tovaru: SolverPI-prášok 2600

ŠPECIFIKÁCIE:

Hustota: 1,3 g / kubický milimeter

Veľkosť častíc: 30 – 40 μm

Zmäkčenie bod: 110 ℃ - 150 ℃

Farba: žltá

Teplota vytvrdzovania: 230 ℃

Martin Tepelná odolnosť: 260 ℃

Absorpcia vody: 0,2 - 0,3%

Aplikácií: Použiteľné pre diamantové brúsne koliesko, vhodný najmä pre suché mletie výrobkov.

Vyšetrovanie