Hlavné charakteristiky PI (polyimid)

Polyimid termoplastickej živice (PI) komplexný výkon je veľmi dobrý. Má vlastnosti odolnosť proti korózii, odolnosť voči únave, vysoká tepelná odolnosť, odolnosť proti oteru, nárazu, nízka hustota, nízka hlučnosť, dlhá životnosť atď.;

Výkon vynikajúce vysoké teploty (dlhé obdobie-269 ℃---280 ℃ bez deformácie);

Udržať dlhodobú odolnosť tečenia a únavy odpor širokému teplotnému rozsahu;

Na 280 ° C (512 ° F) pod pevnosť v ťahu a ohybe modul dostatočne kvalitné;

Pevnosť v tlaku zlepšenie;

Chemikálie, rozpúšťadlá, mazadlá a palivových mimoriadnej odolnosti, dobré tesniace výkonu;

Prirodzená nehorľavosť, žiadne emisie dymu;

Nízky hluk, Samomazné dobrý výkon, no ja mazacieho oleja;

Nízky koeficient tepelnej rozťažnosti;

Nízka hustota, vysoká tvrdosť;

Nedostatku vody vstrebávanie;

Dobrý elektrický odpor;

Hydrolýzou odpor vynikajúci;